สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English
   【VIP FULL】Time Flies And You Are Here
   【NEW】Ancient Love Poetry
   【VIP FULL】Time Flies And You Are Here
   【NEW】Ancient Love Poetry
   【VIP FULL】Time Flies And You Are Here
   【NEW】Ancient Love Poetry

   For You

   1/2
   Full

   The Millennial Preacher

   The Millennial Preacher

   VIP
   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   Full

   Please Classmate

   The most harmonious rival group of Eric Xia, Yan Xujia and Zhou Yiran.

   VIP
   updated to 160

   Soul Land

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   2021-06-14

   Unknown Weekly! INTO1!

   Unknown Weekly! INTO1!

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   VIP
   Full

   Geri's Story

   Kisah Untuk Geri

   VIP
   updated to 22

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   Watch Fresh Episodes

   1/1
   VIP
   updated to 18
   VIP
   updated to 22

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   VIP
   updated to 22

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.