สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English

   Top Picks

   1/2
   Full

   The King's Avatar (Dongman

   Ten years of blood writing esports brilliant

   Full

   The King's Avatar S2

   Team remains, honoring still!

   Full

   The Emperor's Strategy

   Entanglement in the palace

   Full

   Thousand Autumns

   A grandmaster practices martial arts techniques in human world.

   Full

   The Founder of Diabolism Q

   Warm and Healing Daily Life

   VIP
   updated to 34

   The Founder of Diabolism: Final Season

   The youth from clan of cultivators killed the devils for the others

   VIP
   updated to 178

   Soul Land

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   Full

   Swallowed Star

   Human evolution is the only answer.

   Full

   Scumbag System

   An ordinary youth crossing as a villain into the book and abusing the hero!