สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Recommended

   1/1
   VIP
   updated to 227

   Soul Land

   Don't regret entering the Tang Gate in this life

   Full

   Full-Time Magister SS3

   Mages gather together to face the monsters

   VIP
   updated to 25

   Throne of Seal

   Storm Rises, Throne Falls

   Full

   Scumbag System

   An ordinary youth crossing as a villain into the book and abusing the hero!

   Full

   Thousand Autumns

   A grandmaster practices martial arts techniques in human world.

   VIP
   updated to 54

   Swallowed Star

   Human evolution is the only answer.

   Full

   The Founder of Diabolism Q

   Warm and Healing Daily Life

   Full

   The Mirror: Twin Cities - Overture

   Classic and Bizzare, Witness the Adventures in Yunhuang

   The Founder of Diabolism

   1/1
   Full

   The Founder of Diabolism Q

   Warm and Healing Daily Life

   VIP
   Full

   The Founder of Diabolism: Final Season

   The youth from clan of cultivators killed the devils for the others

   Fights Break Sphere

   1/1
   updated to 4

   Fights Break Sphere S1

   A genius child who suddenly loses all his powers

   Full

   Fights Break Sphere S2

   Xiao Yan come back! Everything is shifting once again !

   Full

   Fights Break Sphere S3

   Magic fire have surrendered! Xiao Yan mastered the fighting skill——Buddha anger Lotus!