สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย
   ขออภัยวิดีโอนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในพื้นที่ของคุณเนื่องจากข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์

   The Last Wulin

   นักแสดง: Ziwang SichangYu ZiqingWang RuoheHe XinTang Monkey
   Thirty years ago, the court issued a ban on martial law. Therefore, Jing Zhengen, the world's first assassin, incarnated as a suspended sword, sneaked into the palace and made a bet with the emperor: if he could escape by himself, the emperor would let go of the world's warriors. After breaking through the encirclement by virtue of "ten steps and one kill", the emperor promised to concentrate all the world's warriors in Wulin Village, and from then on the court and Wulin did not interfere with each other. Jing Zhengen gave his only son Jingxi to his old friend, the world's first thousand old Ponzi, and then disappeared.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Story of the white snake

   A-thousand-year-old demon's restricted love

   Strange Stories of Male Fox 2

   Love from the past to live

   VIP

   The Unbeatable

   Prequel for Legend of Fei

   The Last Exorcism

   Young professor versus aliens

   Biography of the Specimen 5: Fate Battle

   The Mutants were betrayed and the crisis was solved.

   Earth Traveler Sun

   Earth Traveler Sun led the expedition team goes to the tomb for treasures.