สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Love Once Again

   Full
   นักแสดง: You Jinru R1SE Zhao Rang Hong Yike Xu Xiaohan
   When love and bread become conflicts, what will you choose? Lin Nuannuan dreams of becoming a professional manager, but when her relationship fails, she chooses to concentrate on her efforts and puts the option of "falling in love" out of her life plan. Shi Guang, Lin Nuannuan's childhood friend, his father's irresponsibility to the family, during that day, Lin Nuannuan was the first person in his life can make him feel the warmth. Therefore, his only target is to realize her dream. Finally, with Lin Nuannuan's encouragement, he started to face what he really want. But, taking the first step in pursuing the dream meant he have to separate from Lin Nuannuan. Mei Jing, a “Money Worshiper” who can put a price tag on love; Liang Cheng, a “Boy who does not grow up” in love; these young peoples have their own confusion about love and life, and in the process of staggering, they gain strength in each other and embark on the path of dreams together.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Dragon Day, You're Dead

   Youth memories killing

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   Dragon Day, You're Dead SS2

   The bossy guy spoils her girl more, but the third person appears in their love.

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   Full

   Falling in Love

   Falling in Love