สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   City of Streamer

   VIP
   Full
   นักแสดง: Jing Tian Xu Weizhou ChaoJing Karina Hai Keanu Chi Faye Wang
   Set in the Shanghai Shores at the beginning of the 20th century, where warlords begin to seize their powers; many heroes emerge, and revolutionary movements begin to rise. Making use of their wealth, the influential Rong family often abused their powers to commit various heinous crimes. In order to uphold justice, Feng Shizhen decide to embark on the road of revenge. She successfully sneaked into the Rong family, and became a tutor of the young master Rong Jiashang. However, in the midst of testing and making use of each other, Feng Shizhen slowly finds herself falling for the enemy's son. When the truth of the injustice and grievances that happened twenty years ago begin to surface, the two lovers who were initially in two different camps work together to brave through numerous hurdles, and ultimately reveal the shocking truth.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   Full

   Talking Bones 2

   Talking Bones 2

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   Fox's Summer SS2

   A sweat love story

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   VIP
   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey