สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Novoland: Pearl Eclipse

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Mi ChenWeiting Xu Kaicheng Chen Xiaoyun Wang Sen Yuan Yuxuan
   During the reign of Emperor Tianxiang in Dazheng, the tax on pearls was heavy. Ye's father asked Ye Haishi to go to the sea to lure the merfolk to the surface in order to get enough pearls for the tax. When the merfolk, Lang Huan, gave Haishi a box of pearls, the cruel officials wanted to take the pearls for themselves and destroyed the village. At the critical time, Ye Haishi was saved by Fang Zhu. She became Fang Zhu's second apprentice as a boy and changed her name to Fang Haishi. During her years with Fang Zhu, Fang Haishi learned all her skills, being able to protect the peace of the Dazheng and achieving battle achievements. She got feelings for Fang Zhu after experiencing many dangers. But Fang Zhu was unable to respond because of his mission of guarding Emperor Xu and Dazheng. Later, Fang Zhu was forced to reveal Haishi's identity as a woman to protect her, and sent her to Emperor Xu. The relationships between them became complicated.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   Love Poison 2

   I love you, let's fall in love!

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   VIP
   Full

   Heroes

   Zeng Shunxi and Yang Chaoyue Present the Affection among Young Marital Artists