สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Novoland: Pearl Eclipse

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Mi ChenWeiting Xu Kaicheng Chen Xiaoyun Wang Sen Yuan Yuxuan
   During the reign of Emperor Tianxiang in Dazheng, the tax on pearls was heavy. Ye's father asked Ye Haishi to go to the sea to lure the merfolk to the surface in order to get enough pearls for the tax. When the merfolk, Lang Huan, gave Haishi a box of pearls, the cruel officials wanted to take the pearls for themselves and destroyed the village. At the critical time, Ye Haishi was saved by Fang Zhu. She became Fang Zhu's second apprentice as a boy and changed her name to Fang Haishi. During her years with Fang Zhu, Fang Haishi learned all her skills, being able to protect the peace of the Dazheng and achieving battle achievements. She got feelings for Fang Zhu after experiencing many dangers. But Fang Zhu was unable to respond because of his mission of guarding Emperor Xu and Dazheng. Later, Fang Zhu was forced to reveal Haishi's identity as a woman to protect her, and sent her to Emperor Xu. The relationships between them became complicated.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love

   Full

   The Legend Of Dugu

   Bingqing Hu and Ann get involved in the secret scandal of imperial palace.

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   VIP
   Full

   Love Like The Galaxy

   Leo Wu and Zhao Lusi Are Full of Enthusiasm

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   Full

   With You

   The stars restore the memory of the fight against the epidemic