สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Ancient Love Poetry

   VIP
   Full
   นักแสดง: Zhou Dongyu Xu Kai Liu Xueyi Li Zefeng Lai Yi Fu Xinbo JennyZhang
   When commoners encounter difficulties, they will prey for Gods, but what if Gods meet obstacles? It tells the deep love and hardship between one of the four true Gods Bai Jue and Shang Gu. With Shang Gu’s growth as basic thread, this magnificent God thrives from humble newbie to the decisive immortal which still couldn’t break the shackle of fate. God lives long and has deep-rooted love. Man would destroy everything for the live of hers, while someone would wait silently for 60 thousand years and finally present her all lives of three realms with his own. Under the broad realm, will she be able to bear this everlasting love that transcends three lives?

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   VIP
   Full

   The Eternal Love

   Honest couple sweet love

   Full

   Love in Between

   Love in Between

   VIP
   Full

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny