สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Ancient Love Poetry

   VIP
   Full
   นักแสดง: Zhou Dongyu Xu Kai Liu Xueyi Li Zefeng Lai Yi Fu Xinbo JennyZhang
   When commoners encounter difficulties, they will prey for Gods, but what if Gods meet obstacles? It tells the deep love and hardship between one of the four true Gods Bai Jue and Shang Gu. With Shang Gu’s growth as basic thread, this magnificent God thrives from humble newbie to the decisive immortal which still couldn’t break the shackle of fate. God lives long and has deep-rooted love. Man would destroy everything for the live of hers, while someone would wait silently for 60 thousand years and finally present her all lives of three realms with his own. Under the broad realm, will she be able to bear this everlasting love that transcends three lives?

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   Full

   The Legend Of Dugu

   Bingqing Hu and Ann get involved in the secret scandal of imperial palace.

   VIP
   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   VIP
   Full

   Love Like The Galaxy

   Leo Wu and Zhao Lusi Are Full of Enthusiasm

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army