สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Bachelors

   Full
   นักแสดง: GuoJingfei Jerry Jia Tan Zhuo Dylan Xiong WuYou
   Qi Guosheng, an old retired teacher, has been widowed for many years. He has a strong sense of pride, but none of his three sons makes him proud. The oldest son, Qi Tianzuo, is a Michelin three-star dessert chef. He's afraid of getting married because he misunderstands his parents' marriage. Qi Tianyou, the second son who makes Teacher Qi be the proudest of, is a university teacher and gets divorced. Qi Tian, his third son, is also involved in an emotional dilemma. Plus his grandson Qi Mowen, the Qi family becomes a boys' dormitory. Five males live together in a crowded house. No one likes each other. With trivial matters in reality, old stories of feuds, and bad temper running in this family, their life is a mess. Life is hard, but they still move forward with joy. Though the journey to find the significant other is full of roses and also thorns, nothing can stop them from pursuing a better life. In the end, all family members gain happiness and live in peace.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance