สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Bachelors

   Full
   นักแสดง: GuoJingfei Jerry Jia Tan Zhuo Dylan Xiong WuYou
   Qi Guosheng, an old retired teacher, has been widowed for many years. He has a strong sense of pride, but none of his three sons makes him proud. The oldest son, Qi Tianzuo, is a Michelin three-star dessert chef. He's afraid of getting married because he misunderstands his parents' marriage. Qi Tianyou, the second son who makes Teacher Qi be the proudest of, is a university teacher and gets divorced. Qi Tian, his third son, is also involved in an emotional dilemma. Plus his grandson Qi Mowen, the Qi family becomes a boys' dormitory. Five males live together in a crowded house. No one likes each other. With trivial matters in reality, old stories of feuds, and bad temper running in this family, their life is a mess. Life is hard, but they still move forward with joy. Though the journey to find the significant other is full of roses and also thorns, nothing can stop them from pursuing a better life. In the end, all family members gain happiness and live in peace.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   VIP
   Full

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   Suddenly This Summer

   Bai Yu and Bu Guan have 10 years long-distance love

   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Full

   Edge to Happiness

   Ma Tianyu Deng Jiajia happy family

   Full

   Twin Sisters

   Twin Sisters

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman