สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Bachelors

   Full
   นักแสดง: GuoJingfei Jerry Jia Tan Zhuo Dylan Xiong WuYou
   Qi Guosheng, an old retired teacher, has been widowed for many years. He has a strong sense of pride, but none of his three sons makes him proud. The oldest son, Qi Tianzuo, is a Michelin three-star dessert chef. He's afraid of getting married because he misunderstands his parents' marriage. Qi Tianyou, the second son who makes Teacher Qi be the proudest of, is a university teacher and gets divorced. Qi Tian, his third son, is also involved in an emotional dilemma. Plus his grandson Qi Mowen, the Qi family becomes a boys' dormitory. Five males live together in a crowded house. No one likes each other. With trivial matters in reality, old stories of feuds, and bad temper running in this family, their life is a mess. Life is hard, but they still move forward with joy. Though the journey to find the significant other is full of roses and also thorns, nothing can stop them from pursuing a better life. In the end, all family members gain happiness and live in peace.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   Full

   Suddenly This Summer

   Bai Yu and Bu Guan have 10 years long-distance love

   Full

   Addicted

   You don't understand, It's also love

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   Qin Dynasty Epic

   Showing the historical trend of national unification

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   VIP
   Full

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Full

   With You

   The stars restore the memory of the fight against the epidemic

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman