สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mr. Fox and Miss Rose

   Full
   นักแสดง: Zhang Yaqin Ren Youlun ChenXijun
   "Mr. Fox and Miss Rose" is a youth fantasy romance comedy which is mainly about the urban love story of Wonder Woman and a jewelry explorer. Gao Zhenhe, a straight man, was make his living by exploring high-end gemstones. He accidentally dropped off the cliff and found a place under the cliff where a primitive tribe was located. After the female tribe leader Xingyue rescued Gao Zhenhe, she wanted Gao Zhenhe to be her man. In order to obtain the rare gems of the tribe, Gao Zhenhe pretended to marry Xingyue. After obtaining the gems, he fled back to the city and Xingyue went to the big city alone to find him and gems, which led to a series of stories.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   Pretty Man S2

   Dylan and Lai Yumeng show the painful love after marriage.

   Full

   Love is in the air

   Sweet Love between "Little Wolf Dog" Wang Ziji and Ivy Chen

   VIP
   Full

   My Dear Poseidon

   Innocent Poseidon Looks for Predestined Lover

   Full

   The Fox's Summer SS1

   Song Yun and Jiang Chao's Romantic Comedy Love Story

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times