สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Legend of the Phoenix

   Full
   นักแสดง: Viva He Jones Xu CaoXiWen LiYaoxiang
   Set in the fictional Eastern Liang dynasty, circus performer Ye Ningzhi’s (He Hongshan) troupe enters the palace and stages a performance to celebrate the empress dowager’s birthday. The ambitious grand princess (emperor’s sister) decides to cause mischief by framing her for treason, though the heroine is saved by strategist Wei Guang (Xu Zhengxi), and falls in love at first sight with him. When Ye Ningzhi enters the palace two years later as the empress’ maid, she stands up for her fellow servants, and refuses to sacrifice her conscience in the face of power. Ye Ningzhi also works together with Wei Guang to crush the grand princess’ plan to usurp the throne, and catches the eye of the emperor in the process.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride

   Full

   Deep in My Heart

   A Mystery is looming!

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   Candle in the Tomb: The Lost Caverns

   YueMing Pan's version of Hu Bayi leads the adventure

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   Full

   Candle in the Tomb:the Wrath of Time

   Pan Yueming and Gao Weiguang exposes the mysterious secrets

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3