สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Legend of the Phoenix

   Full
   นักแสดง: Viva He Jones Xu CaoXiWen LiYaoxiang
   Set in the fictional Eastern Liang dynasty, circus performer Ye Ningzhi’s (He Hongshan) troupe enters the palace and stages a performance to celebrate the empress dowager’s birthday. The ambitious grand princess (emperor’s sister) decides to cause mischief by framing her for treason, though the heroine is saved by strategist Wei Guang (Xu Zhengxi), and falls in love at first sight with him. When Ye Ningzhi enters the palace two years later as the empress’ maid, she stands up for her fellow servants, and refuses to sacrifice her conscience in the face of power. Ye Ningzhi also works together with Wei Guang to crush the grand princess’ plan to usurp the throne, and catches the eye of the emperor in the process.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   Full

   With You

   The stars restore the memory of the fight against the epidemic

   Full

   The Legend Of Dugu

   Bingqing Hu and Ann get involved in the secret scandal of imperial palace.

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time