สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dating in the Kitchen

   VIP
   Full
   นักแสดง: Lin Yushen Zhao Lusi Yu Xinhe XiaoqianZhang Fu Jia LiQian
   Gu Shengnan, after suffering the double blow of broken love and unemployment, she waits for the prince riding a white horse to rescue her. But unexpectedly this prince turns to be a picky and arrogant man, Lu Jin. Once he meets with the talented chef Gu Shengnan, constant accidents show up, but he is always attracted by Shengnan’s superb cooking skill. During this period of getting along with each other, the two fatefully move closer and closer. Finally, one day, the overbearing president Lu Jin turns into a gentle boyfriend. The little witch begins to learn how to love, and the two finally find simple happiness in food.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Solaso Bistro

   Jiao Junyan fights against sexually harass in workplace

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   VIP
   Full

   Time-Limited Love

   Time-Limited Love

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   Fall In Love In The Book

   Fall In Love After Marriage

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars