สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dating in the Kitchen

   VIP
   Full
   นักแสดง: Lin Yushen Zhao Lusi Yu Xinhe XiaoqianZhang Fu Jia LiQian
   Gu Shengnan, after suffering the double blow of broken love and unemployment, she waits for the prince riding a white horse to rescue her. But unexpectedly this prince turns to be a picky and arrogant man, Lu Jin. Once he meets with the talented chef Gu Shengnan, constant accidents show up, but he is always attracted by Shengnan’s superb cooking skill. During this period of getting along with each other, the two fatefully move closer and closer. Finally, one day, the overbearing president Lu Jin turns into a gentle boyfriend. The little witch begins to learn how to love, and the two finally find simple happiness in food.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   VIP
   Full

   About is Love S2

   Maybe It's Love

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   Full

   "Your Highness" Class Monitor

   Niu Junfeng and Xing Fei Deduce Youth of Inspiration

   VIP
   Full

   A Taste of First Love

   A Taste of First Love

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou