สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dating in the Kitchen

   VIP
   Full
   นักแสดง: Lin Yushen Zhao Lusi Yu Xinhe XiaoqianZhang Fu Jia LiQian
   Gu Shengnan, after suffering the double blow of broken love and unemployment, she waits for the prince riding a white horse to rescue her. But unexpectedly this prince turns to be a picky and arrogant man, Lu Jin. Once he meets with the talented chef Gu Shengnan, constant accidents show up, but he is always attracted by Shengnan’s superb cooking skill. During this period of getting along with each other, the two fatefully move closer and closer. Finally, one day, the overbearing president Lu Jin turns into a gentle boyfriend. The little witch begins to learn how to love, and the two finally find simple happiness in food.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Full

   Fall In Love In The Book

   Fall In Love After Marriage

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   VIP
   Full

   Solaso Bistro

   Jiao Junyan fights against sexually harass in workplace

   VIP
   Full

   My Rich Little Brother

   A Cute Little Boy Becomes a Needy Puppy to Persue the Girl He Loves

   VIP
   Full

   Sweet Dreams

   Dilraba and Deng Lun's sweet love