สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dating in the Kitchen

   VIP
   Full
   นักแสดง: Lin Yushen Zhao Lusi Yu Xinhe XiaoqianZhang Fu Jia LiQian
   Gu Shengnan, after suffering the double blow of broken love and unemployment, she waits for the prince riding a white horse to rescue her. But unexpectedly this prince turns to be a picky and arrogant man, Lu Jin. Once he meets with the talented chef Gu Shengnan, constant accidents show up, but he is always attracted by Shengnan’s superb cooking skill. During this period of getting along with each other, the two fatefully move closer and closer. Finally, one day, the overbearing president Lu Jin turns into a gentle boyfriend. The little witch begins to learn how to love, and the two finally find simple happiness in food.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Dear Little Mermaid

   Ascetic doctor falling love with the popular cartoonist

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   Preview

   Nothing But You

   Leo Wu and Zhou Yutong's sweet love: the relationship between a young man and an older woman

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   VIP
   Full

   Solaso Bistro

   Jiao Junyan fights against sexually harass in workplace

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love