สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dating in the Kitchen

   VIP
   Full
   นักแสดง: Lin Yushen Zhao Lusi Yu Xinhe XiaoqianZhang Fu Jia LiQian
   Gu Shengnan, after suffering the double blow of broken love and unemployment, she waits for the prince riding a white horse to rescue her. But unexpectedly this prince turns to be a picky and arrogant man, Lu Jin. Once he meets with the talented chef Gu Shengnan, constant accidents show up, but he is always attracted by Shengnan’s superb cooking skill. During this period of getting along with each other, the two fatefully move closer and closer. Finally, one day, the overbearing president Lu Jin turns into a gentle boyfriend. The little witch begins to learn how to love, and the two finally find simple happiness in food.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Moonshine and Valentine

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   Fall In Love In The Book

   Fall In Love After Marriage

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   Full

   Beauty From Heart

   Edward Zhang and Janice have the most adorable age difference love

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love