สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dating in the Kitchen

   VIP
   Full
   นักแสดง: Lin Yushen Zhao Lusi Yu Xinhe XiaoqianZhang Fu Jia LiQian
   Gu Shengnan, after suffering the double blow of broken love and unemployment, she waits for the prince riding a white horse to rescue her. But unexpectedly this prince turns to be a picky and arrogant man, Lu Jin. Once he meets with the talented chef Gu Shengnan, constant accidents show up, but he is always attracted by Shengnan’s superb cooking skill. During this period of getting along with each other, the two fatefully move closer and closer. Finally, one day, the overbearing president Lu Jin turns into a gentle boyfriend. The little witch begins to learn how to love, and the two finally find simple happiness in food.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   Full

   Fall In Love In The Book

   Fall In Love After Marriage

   Full

   Pretty Man S2

   Dylan and Lai Yumeng show the painful love after marriage.

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl