สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Miss The Dragon

   VIP
   Full
   นักแสดง: Dylan Wang Zhu Xudan Pan Meiye Zhu Zanjin Dai Wenwen Katherine Yang
   A young maidservant named Liu Ying saves a snake on behalf of her young mistress in a chance encounter. However, the snake turns out to be a thousand-year ancient dragon named Yuchu Longyan, who now wants to marry her to repay her kindness. The two's lives then become entangled with each another as their love transcends over three lifetimes.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   Full

   The Kangks Show

   The Kangks Show

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   Full

   Ice Fantasy Destiny

   William Feng and Zhang Yuqi cross the world

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times