สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   Great Marriage

   Yang Zi and Qiao Zhenyu unite in marriage

   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.