สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Qin Dynasty Epic

   Showing the historical trend of national unification

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   Full

   Love is in the air

   Sweet Love between "Little Wolf Dog" Wang Ziji and Ivy Chen

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   Full

   Twin Sisters

   Twin Sisters

   VIP
   Full

   Rebirth For You

   Legendary Story of Ju Jingyi and Joseph Zeng

   VIP
   Full

   Villa Kristal

   Villa Kristal

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   VIP
   Full

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Legend of Two Sisters in the Chaos