สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   VIP
   Full

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   VIP
   Full

   Ever Night S2

   Young blood fight against destiny again!

   Full

   Moonshine and Valentine

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.