สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   Moonshine and Valentine

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   VIP
   Full

   Villa Kristal

   Villa Kristal

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   VIP
   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   Full

   See You Again

   Tang Yan and Shawn Dou go back to the past and look for the true love

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.