สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Untamed Top 10 Scenes

   The Untamed Top 10 Scenes

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   VIP
   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"