สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   Full

   The Bachelors

   Continue! Guo Jingfei and Tan Zhuo Get Remarried

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose

   Full

   Heir

   Liu Kaiwei and Jiang Xin's Political Talents