สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Candle in the Tomb:the Wrath of Time

   Pan Yueming and Gao Weiguang exposes the mysterious secrets

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   Full

   Twin Sisters

   Twin Sisters

   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   Full

   Moonshine and Valentine

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   Full

   Just An Encore

   Campus Youth Life

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love