สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Farewell to Arms

   Zhang Han and Jiao Junyan in the War of Resistance

   Rent
   Full

   The Fox's Veil

   The Fox's Veil

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl