สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   Full

   Heir

   Liu Kaiwei and Jiang Xin's Political Talents

   Full

   Love in Between

   Love in Between

   VIP
   Full

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   Full

   See You Again

   Tang Yan and Shawn Dou go back to the past and look for the true love

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome