สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   Full

   Twin Sisters

   Twin Sisters

   VIP
   Full

   Ever Night S2

   Young blood fight against destiny again!

   VIP
   Full

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   Heir

   Liu Kaiwei and Jiang Xin's Political Talents