สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S2

   Please Don't Spoil Me S2

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   Full

   Candle in the Tomb:the Wrath of Time

   Pan Yueming and Gao Weiguang exposes the mysterious secrets

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You