สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Full
   นักแสดง: Li Landi Wang Anyu Xin Yunlai SunAnKe
   A girl who was living in the 21st century got lost in the Imperial Palace and then went back to the Qing Dynasty, and entered the dangerous imperial palace involuntarily. The passionate thirteen prince, the introverted fourth prince, the ill-fated friend and the majestic Emperor Kangxi who were read in the history books. Now, they came in droves with their own joys and sorrows.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   The Legend Of Dugu

   Bingqing Hu and Ann get involved in the secret scandal of imperial palace.

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   Full

   Twin Sisters

   Twin Sisters

   VIP
   Full

   Villa Kristal

   Villa Kristal

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love