สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Sign Love

   Full
   นักแสดง: SunYi DaiYanni LiJiahang YanSu Jiang Chao
   Sun Xiaofei, a otaku who just graduated into the society, entered the clothing company and became an IT man in the technical department. Xie Tian, a colleague, and Du Xiguan, a university student, are often on the top floor of the company, and are known as the public coffee shop of the “fashionable men and women gathering place”. Here, Sun Xiaofei met his colleague Wu Ping, Han Lu and Xu Yanyan who wanted to become a singer. They are familiar with each other and their feelings are slowly growing. Wu Ping has always been in love with Sun Xiaofei, but Xiaofei has always regarded her as a buddy. The relationship between the two is difficult and tortuous. After discovering that Xu Ruyan was rich in the second generation, Han Lu began to enter and exit the cafe frequently and launched a fierce offensive. However, in the end, Du Xiguan, who had a more complex personality concept with himself, became a pair. A group of fashionable young people staged a comedy and love story in this coffee shop. In the end, Xie Xiaofei gained love and gained further development in his career.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   Parallel Love

   Parallel Love

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss