สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Sign Love

   Full
   นักแสดง: SunYi DaiYanni LiJiahang YanSu Jiang Chao
   Sun Xiaofei, a otaku who just graduated into the society, entered the clothing company and became an IT man in the technical department. Xie Tian, a colleague, and Du Xiguan, a university student, are often on the top floor of the company, and are known as the public coffee shop of the “fashionable men and women gathering place”. Here, Sun Xiaofei met his colleague Wu Ping, Han Lu and Xu Yanyan who wanted to become a singer. They are familiar with each other and their feelings are slowly growing. Wu Ping has always been in love with Sun Xiaofei, but Xiaofei has always regarded her as a buddy. The relationship between the two is difficult and tortuous. After discovering that Xu Ruyan was rich in the second generation, Han Lu began to enter and exit the cafe frequently and launched a fierce offensive. However, in the end, Du Xiguan, who had a more complex personality concept with himself, became a pair. A group of fashionable young people staged a comedy and love story in this coffee shop. In the end, Xie Xiaofei gained love and gained further development in his career.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   No.1 For You

   No.1 For You

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   See You Again

   Tang Yan and Shawn Dou go back to the past and look for the true love