สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   No Boundary S2

   VIP
   Full
   นักแสดง: Zhang Yishang Guan Hong Faye Wang Yang Ze Wang Yi'nuo Ao Ziyi
   In the Shang Dynasty, King Zhou, the cruel ruler, was replaced by Ji Wu. During the investiture of the Gods, Jiang Ziya gave up on his divine throne. He was willing to be the marquis in the human realm to ensure that his goddaughter, Duanmu Cui, could become the immortal. Thousands of years later, in the Song Dynasty, he became Bao Qingtian. At the same time, Duanmu Cui descended to the mortal world and established the Xihualiu Sect. Under Bao Qingtian’s order, fourth-grade-military officer, Zhan Zhao, was ordered to help Duanmu Cui. After sticking together through thick and thin for several times, love secretly grows between them. However, fate, Hua Tuo’s thread and Yang Jian’s arrangement will decide if they can forever be together.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   VIP
   Full

   Ever Night S2

   Young blood fight against destiny again!

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   VIP

   Love and Redemption

   Cheng Yi and Yuan Bingyan’s immortality-cultivating path.

   Full

   Falling in Love

   Falling in Love

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   VIP
   Full

   About is Love S2

   Maybe It's Love