สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   VIP
   Full

   Well Intended Love S2

   Boss Ling and cutie Lin married before loved

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl

   Full

   Pretty Man S2

   Dylan and Lai Yumeng show the painful love after marriage.

   Full

   Soft Memory

   "Dream-catching drummer " Shi Zixun is full of charm.