สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Reset in July

   Reset in July

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   Full

   Addicted

   You don't understand, It's also love

   Full

   Never Stand Still

   Liang Jingkang and Yang Chaoyue starts the sports youth.

   VIP
   Full

   Fighting Mr. 2nd

   We Best Love, Fighting Mr. 2nd.