สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Beauty From Heart

   Full
   นักแสดง: Wu Qian Edward Zhang AlinaZhang Zhang Yuxi
   Tao Xiaoting and Tao Xiaodi are twin sisters, who struggle to survive in big cities. The younger sister Tao Xiaoting always strives to improve herself while the elder sister Tao Xiaodi hopes to take a shortcut from her beauty. Tao Xiaoting meets Lian Sheng who is entrusted to solve the problem of Ounuo Department Store. Lian Sheng gradually appreciates, cares Tao Xiaoting and is also attracted by her striving and cute personality. Also with the influence of Tao Xiaoting, Tao Xiaodi finally realizes that the world cares not the face but the heart. These two sisters stay true to the original self and support each other to the future.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   VIP
   Full

   My Dear Poseidon

   Innocent Poseidon Looks for Predestined Lover

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College (Dubbing Ver.)

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   Here to Heart

   Zhang Han bitter love ten years Zhang Juning

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng