สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   My Mermaid Boyfriend

   Sharp-tongued Girl Tames the Wild Mermaid

   VIP
   Full

   Dear Probationary Girlfriend

   Romance between Kitchen Maid and Domineering CEO

   VIP
   Full

   Villa Kristal

   Villa Kristal

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   VIP
   Full

   Ever Night S2

   Young blood fight against destiny again!

   Full

   Parallel Love

   Parallel Love

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge