สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Unexpected

   The love adventure of a cartoonist

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   Full

   Dragon Day, You're Dead SS2

   The bossy guy spoils her girl more, but the third person appears in their love.