สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss