สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mirror: A Tale of Twin Cities

   นักแสดง: Li Yifeng Yukee Chen Zheng Yecheng Yang Zhiwen Liu Haikuan Ye Shengjia Liu Chang Yuanke Wang Melody Tang
   Within the six realms and four seas, there exists a dreamlike paradise named Desolate Clouds. Su Mo, the new generation Sea Prince meets Bai Ying, a female disciple of the Sword Saint. The two of them unknowingly get embroiled in a generation feud and struggle of fate. In the midst of the political struggles, Su Mo painstakingly loses his loved one. He then travels the world in cultivation for a hundred years, and returns with a new-found identity as the King of Sea. Su Mo meets Bai Ying again, but due to circumstances, the lovers are unable to reunite. Bearing the burden of bringing the Merman folks back to their tribe, Su Mo embarks on a journey to resist the Cang Liu kingdom.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   Full

   No Boundary

   Zhang Yishang and Guan Hong perform the fairy-human love.

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   VIP
   Full

   Legend of Fei

   Legend of Fei

   Preview

   The Eternal Love S3 (Thai Ver.)

   The eighth prince returns again with his wife.

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   Preview

   Snow Eagle Lord

   Snow Eagle Lord

   Naughty Princess

   Princess in a limbo capture the poker-faced emperor

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World