สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Cute Programmer

   VIP
   Full
   นักแสดง: XingZhaoLin Zhu Xudan Yi Daqian Tian Yitong
   After falling in love with genius programmer Jiang Yicheng, Lu Li enrolls into the school he once studied at, and also took up the same major - calculus. Setting Jiang Yicheng as her role model in her heart, she achieves good grades in school. However after graduation, she did not expect that Jiang Yicheng's company does not recruit female employees. Lu Li decides to disguise as a man and enter the company. However, she met difficulty both in dealing with Jiang Yicheng's demands, as well as hiding her identity. Finally with her perseverance, she grabbed hold of an opportunity and managed to come to an agreement with Jiang Yicheng. The two would become a "contract couple" and stay together for one year. Slowly, Jiang Yicheng finds himself falling for Lu Li.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   A Taste of First Love

   A Taste of First Love

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   Full

   Please Classmate

   The most harmonious rival group of Eric Xia, Yan Xujia and Zhou Yiran.

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory