สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Cute Programmer

   VIP
   Full
   นักแสดง: XingZhaoLin Zhu Xudan Yi Daqian Tian Yitong
   After falling in love with genius programmer Jiang Yicheng, Lu Li enrolls into the school he once studied at, and also took up the same major - calculus. Setting Jiang Yicheng as her role model in her heart, she achieves good grades in school. However after graduation, she did not expect that Jiang Yicheng's company does not recruit female employees. Lu Li decides to disguise as a man and enter the company. However, she met difficulty both in dealing with Jiang Yicheng's demands, as well as hiding her identity. Finally with her perseverance, she grabbed hold of an opportunity and managed to come to an agreement with Jiang Yicheng. The two would become a "contract couple" and stay together for one year. Slowly, Jiang Yicheng finds himself falling for Lu Li.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   My Rich Little Brother

   A Cute Little Boy Becomes a Needy Puppy to Persue the Girl He Loves

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   "Your Highness" Class Monitor

   Niu Junfeng and Xing Fei Deduce Youth of Inspiration