สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Rebirth For You

   VIP
   Full
   นักแสดง: JingyiJu JosephZeng Wang Zhuocheng Wang Yiting Li Yizhen Lin
   Princess of Jianan Jiang Baoning balances each force step by step with her wisdom and intelligence, during which she knows and falls in love with an imperial guard Li Qian. Overcoming various difficulties, they finally skipped over the gap between their identities and have a happy end.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   The Untamed Top 10 Scenes

   The Untamed Top 10 Scenes

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   Full

   The Legend Of Dugu

   Bingqing Hu and Ann get involved in the secret scandal of imperial palace.

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   VIP
   Full

   The Untamed Special Edition

   Sean Xiao and Yibo Wang lead the stunning casts