สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Yu Gengyin FanMeeting

   Yu Gengyin FanMeeting

   แนะนำสำหรับคุณ

   2021-06-01

   Girls Like Us

   Girls Like Us

   2021-04-29

   The Coming One - Girls

   Endless love for music start Crystalline Age

   WeTV Brand Ambassadors

   Official Announce

   Let Go of My Baby S2

   How do Jackson Yi ,Kenny Lin and Jim Yu conquer the children?

   VIP

   Super Novae Games S4

   Super Novae Games S4

   Set Snow On Fire

   Set Snow On Fire

   2021-05-28

   CHUANG AfterParty

   Exclusive interview with trainees after the show

   2019-05-05

   CHUANG 2019

   China Top Men Group's Competition