สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Lovely Brother

   Full
   นักแสดง: Ji Hao Meng Xuanzi A-Yan
   Zhou Yu died unexpectedly, and his soul possessed the golden retriever to accompany his brother Zhu Ke! He turned into a cute dog to help Zhu Ke resist the oppression of the leaders, expose the goddess of hypocrisy, break the unspoken rules of the workplace, and finally let Zhu Ke attack - get rid of the single and become a free and happy cartoonist. However, during the tomb sweeping, his girlfriend told Zhu Ke that he never had Zhou Yu's soul, and that he had to counterattack all by himself.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord